25 kvinnor har nominerats till titeln Årets unga ledande kvinna, de nominerade läggs dessutom på en lista över kvinnliga ledarförebilder i Jönköpings län.

Anledningen till att priset delas ut är att öka jämställdheten bland länets ledare. Enligt Ledarnas Jämställdhetsbarometer är endast 18 procent av cheferna i länet kvinnor, vilket är sämst i landet. Jönköpings Fältrittklubb är initiativtagare, och de vill påskynda utvecklingen, i nuvarande tempo skulle Jönköpings län ha en jämställd chefskår år 2039.

Gallringsarbetet för att få fram listan med de 25 nominerade är utfört av Poolia. Segraren vinner en styrelseutbildning via Styrelseakademien Jönköping samt en inspirationsresa. Priset delas ut på Vy Skybar ikväll.

Sändningen startar klockan 19 och håller på fram till klockan 20.00