Av de totalt 290 kommunerna i landet svarade 178 på enkäten, varav knappt en fjärdedel (23 procent) uppgav att de har konstaterad covid-19-smitta på LSS-boende i kommunen. Däribland Jönköpings kommun.

I Jönköpings län ska även LSS-boenden i Eksjö, Nässjö och Vetlandas kommuner vara drabbade.

Mindre drabbade än äldreboenden

LSS-boenden ser ut att ha drabbats av covid-19 i mindre utsträckning än äldreboenden.

Enligt Anna Thomsson, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kan det finnas flera orsaker till detta.

– En anledning kan vara att det är mindre enheter. På en LSS-bostad bor tre till sex personer och på ett äldreboende är det ju betydligt fler. Så det är ju fler personer, både personal och boende, i omlopp på ett äldreboende, säger Anna Thomsson till TT.