Det är som har gjort en granskning i länet.

När de granskade Jönköping i slutet av november visade det sig att bara hade prissättningen framme på samtliga sina varor i skyltfönstret.

Ytterligare 16 butiker hade delvis prissättning. Något som alltså betyder att nära hälften av butikerna i Jönköping bryter mot lagen.

När Jnytt åker till A6 för att göra ett stickprov visar det sig att hälften, åtta av 16, av butikerna prismärker i sina skyltfönster.

En butik som skyltar är Flash:

– Det är lag på det, vi tycker att det är bra för kunden att få veta vad det kostar, säger Annica Volmerdal som jobbar i butiken.

– Vi tycker att det ska vara prismärkt, jag vet inte varför många slarvar med det.

Odd Molly tillhör de butiker som inte prismärker i sitt skyltfönster.

– Är det lag på det får vi fixa det. Det får vi försöka åtgärda, säger Malin Bäckstedt som är butikschef.

– Jag ar jobbat i olika butiker i sex år, vi har aldrig haft prissättning i skyltfönstrena.

Gabriella Fenger-Krog, enhetschef på Konsumentverket, som är det verk som ska se till att lagen följs säger till P4 att det är en lågprioriterad fråga.

– Konsumentverket är placerat i Karlstad och skyltfönster har vi över hela Sverige, så det är ett omöjligt arbete att hålla efter. Och som näringsidkare är du ju ändå skyldig att följa lagen, oavsett om tillsyn bedrivs eller inte, säger Gabriella Fenger-Krog.