I december startades 188 nya företag i Jönköpings län jämfört med 150 i december 2014. Under hela 2015 registrerades 1 674 nya företag mot 1 579 året innan, en ökning med 6,0 procent.
Landet som helhet fick ett tillskott på 64 625 företag under 2015, en ökning med 3,6 procent jämfört med året innan.
– Det var framför allt en stark höst som gav årsöverskottet. Det är en utveckling som lovar gott även inför 2016, eftersom de nya företagen behövs för att skapa sysselsättning, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs, i ett pressmeddelande.

Jämtlands län och Norrbotten ökade mest
I december startades 6 694 nya företag i landet jämfört med 5 907 i december 2014. För hela 2015 summeras nyregistreringarna till 64 625 mot 62 368 året innan, en ökning med 3,6 procent. 2015 blev därmed det tredje starkaste nyföretagaråret på 2000-talet.
Den största ökningen under december svarade Jämtlands län och Norrbotten för, medan Örebro län hade den största minskningen. Sett till hela året hade Västmanland den största ökningen med ett plus på nästan 16 procent. Nyregistreringarna minskade i endast fem län under helåret. Bland dessa hade Gotland det största tappet med minus 4,6 procent.
Även i de tre storstäderna ökade nyföretagandet under året. I Stockholm ökade nyregistreringarna med 9 procent, i Göteborg med 0,5 procent och i Malmö 4,6 procent.

Nettominskning trots stort antal nyregistreringar
Trots ett mycket starkt nyföretagarår minskade det totala antalet aktiva företag, eftersom även antalet avregistreringar ökade kraftigt under 2015. Totalt avregistrerades 101 744 företag, vilket ger en nettominskning på 37 119 företag. 
I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Många enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket och finns då inte med i Bolagsverkets statistik. De tre storstäderna svarade tillsammans för nästan en tredjedel av nyregistreringarna 2015.