Men den här gången stannar det inte vid det. Vätterhem gör dessutom ett rekordresultat där vinsten kommer att användas till att bygga fler lägenheter samt att sänka lånen.

Vätterhem är en pålitlig kassako. De senaste fem åren har man redovisat vinster på över 100 miljoner kronor. Idag har det kommunala bostadsbolaget ett eget kapital på 900 miljoner kronor, medan fastighetsvärdet uppgår till nio miljarder kronor.

Anledningen till rekordresultatet är framförallt fortsatt låga räntekostnader, man använder sig dessutom av egen personal i mycket av arbetet, samt en kostnadseffektivitet totalt sett.

Man pekar också i ett pressmeddelande på att man trots rekordresultatet gjort ”måttliga höjningar när det gäller hyrorna de senaste åren. Höjningarna har i genomsnitt legat på drygt en procent.

Företaget meddelar att man nyligen har investerat 429 miljoner kronor i Jönköpings kommun och för närvarande är 190 bostäder i produktion. Ytterligare 270 bostäder planeras att påbörjas under året.