Migrationsverket har förlängt avtalet med Tokeryds Herrgård, strax utanför Jönköping, som kommer att fungera som asylboende även fram till 20 november i år. Totalt finns det 118 platser, varav 59 garantiplatser.

Enligt avtalet betalar Migrationsverket ut 200 kronor per sängplats och dygn, och drygt 140 kronor för kost per person och dygn.

Det har även gjorts ett tilläggsavtal om förtätningsplatser. Avtalet sträcker sig mellan 22 maj och 20 september, och innebär att det totala antalet avtalade platser under förtätningsavtalets tid uppgår till 200 med 100 garantiplatser.

Förtätning innebär att varje asylsökande får bo på minst tre kvadratmeter boendeyta istället för gängse fem kvadratmeter.

Avtalet med Väst-Göte Motell i Habo kommun är även det en förlängning och det sträcker sig fram till 20 november. Sammanlagt finns det 62 platser, och hälften av dem är garantiplatser.

Migrationsverket betalar ut 194 kronor per sängplats och dygn, och drygt 140 kronor för kost per person och dygn.