Enligt åtalet angrep mannen en manlig skötare med våld på psykiatriska intensivvårdsavdelningen på Länssjukhuset Ryhov där han vårdades. Därpå utdelade han ett slag som träffade skötaren i ansiktet, med smärta, ömhet och näsblod som följd.

Händelsen inträffade för snart ett år sedan men först nu väcks åtal vid Jönköpings tingsrätt. Skötaren vill ha 10 000 kronor i skadestånd för kränkning och sveda och värk.

Den åtalade mannen nekar till brott.