Annons
Vidare till jnytt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Slår larm om missnöjd personal

Enligt en medarbetarenkät är hälften av medarbetarna på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen missnöjda efter den omorganisation som gjorts. Framför allt handlar det om ett missnöje gällande ledning och styrning. Kommunens revisorer ser nu en risk med att detta kan ge negativa effekter på hela organisationen.

Kommunens revisorer har granskat tillsynsverksamheten som miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver. Det är verksamhetsåret 2018 med en tillbakablick på 2017 som har granskats. Granskningen ska nu diskuteras på miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde på torsdag.

Revisorerna har upptäckt vissa brister i vissa delar av tillsynen. Med anledning av detta rekommenderar revisorerna att nämnden ökar andelen av finansiering av verksamheten genom tillsynsavgifter.

Verksamhetskostnaderna har ökat på grund av högre lokalkostnader, fler medarbetare, personalomsättning och en större andel administrativ personal.

Revisorerna tycker att man ska öka antalet inspektioner och kontroller per inspektör, öka andelen debiterbar tid och minska antalet obefogade klagomål genom att arbeta med information och förebyggande insatser.

Revisorernas uppmaning är att nämnden ser till att inspektörerna redovisar nedlagd tid på respektive ärende i samband med tillsyn och kontroller och att den faktiska tiden används i större utsträckning vid planering, bemanning och debitering i stället för schablontid.

Missnöjda med ledningen

De uppmanas även förbättra planering, styrning och uppföljning av verksamheten. Orsakerna till bristerna i arbetsmiljön vill man ska utredas och det uppmanas se över orsakerna till att den nya organisationen med ökat antal chefer inte har en väsentlig effekt på finansieringsgraden.

Av granskningen framgick det nämligen att hälften av medarbetarna som arbetade inom förvaltningen innan omorganisationen genomfördes är missnöjda med ledningen och styrningen. Förutom att ta reda på orsaken tycker revisorerna att det är viktigt att titta på vilka negativa konsekvenser detta kan ha på organisationen. Man föreslår att nämnden utvecklar åtgärder för att få med alla medarbetare.

Tittar på arbetsmiljön

Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att samtliga rekommendationer är bra, då detta tros öka förvaltningens effektivitet och leda till ökad andel avgiftsfinansiering.

Miljö- och hälsoskyddskontoret tycker att målen bör konkretiseras och göras mätbara, att inspektörerna redovisar nedlagd tid per objekt eller ärende och att det tas fram en plan för att öka finansieringsgraden.

Nämnden uppmanas också arbeta med rekommendationerna som rör omorganisationen och arbetsmiljön. Detta uppges vara något man redan börjat titta på.