Under årsstämman i Gnosjö delades partiets miljöpris ut. I år gick priset till Gnosjö hjälper för deras arbete med att hjälpa behövande.

På årsstämman bestämdes också verksamhetsplanen som bland annat innehåller ett fortsatt jobb med kampanjen ”Rent vatten – en livsnödvändig resurs”.

– Utan vatten finns inget liv. Vi behöver fortsätta belysa hur oerhört viktigt det är att vi ser vatten som den livsnödvändiga resurs det är, säger Kerstin Linberg i ett pressmeddelande.

– Under senare tid har vi fått erfara att vatten av god kvalité inte är en självklarhet. Vattenbristen har blivit allt mer påtaglig också i vårt län. Vi behöver värna vårt vatten både globalt och lokalt, skriver också Lukas Yassin i pressmeddelandet.

Övriga styrelseledamöter i Miljöpartiet är Mihai Banica, Britt-Mari Jurlén, Kajsa Carlsson, Jon Heinpalu och Ritva Hermanson. Till ersättare valdes Monica Persson, Almuth Holmqvist och Johannes Ljung.