Det äldre paret hittades mördade i Mantorp i juni förra året. Nu står det klart att den Mullsjöbon, som bedömdes skyldig till för mordet, inte lidit av en allvarlig psykisk undersökning varken vid undersökningen eller när dubbelmordet begicks.

Det finns därmed inga medicinska förutsättningar att överlämna mannen till rättspsykiatrisk vård, står det i uttalandet från Rättsmedicinalverket. Domen väntas komma på fredag.

Tingsrätten i Linköping har redan slagit fast att mannen är skyldig till dubbelmordet den 12 juni förra året. Rätten har dock inte meddelat någon dom ännu eftersom de väntat på svar från Rättsmedicinalverket. På fredag väntas rättegången återupptas i Linköpings tingsrätt. Mullsjöbon har nekat till mordet.

Gjorde slut med sambon

Rättsmedicinalverket har uppgett att ärendet varit svårbedömt. Det har framkommit att mannen har haft problem med psykisk ohälsa och han medgav också under rättegången att han tidigare haft fantasier om att döda. Det ska ha varit skälet till att han gjort slut med sin sambo under en period, då han varit rädd för att skada henne. Men han lider alltså inte av en allvarlig psykisk störning i lagens mening.

”Det faktum att han under hela sitt liv säger sig haft tankar och fantasier på att skada och döda tillsammans med hans bristande förmåga till känslor, ångest och empati bedöms utgöra en möjlig förklaring till att våldet blev så kraftigt”, skriver Rättsmedicinalverket

Mullsjöbon är tidigare ostraffad. Enligt utlåtandet skulle ett motiv till mordet kunnat vara den ekonomiska aspekten, då Mullsjöbon ska ha varit i behov av pengar. Ett visst mått av planering menar man tyder på en god funktionsnivå.

Var oberörd

När Mullsjöbon blev frihetsberövad ska han ha tillbringat sina två första veckor med att läsa och titta på tv. I samband med utevistelse ska han ha rökt och småpratat med personalen på ett ytligt och glättigt sätt.

Mannen beskrivs i utlåtandet från Rättsmedicinalverket som att han varit oberörd över sin situation.

”Det är bara att se positivt, det enda jag förlorar om jag blir dömd är tid och en dag kommer jag ut och får börja livet igen”, står det att mannen ska ha sagt.

När mannen fick restriktioner kring gemensamhetsvistelse hävdes ska han ha uppskattat att han fick vistas i miljön tillsammans med de andra intagna. Han beskrivs ha hållit en låg profil och varit fortsatt artig och vänlig.

”Han var inte kontaktsökande mot personal eller medintagna men svarade på ett vänligt sätt när han tilltalades. När det senare anlände en intagen som hade liknande intressen som honom levde han upp och fick ett livligare uttryckssätt”, står det i utlåtandet.

Mullsjömördaren ska ha gett ett avslappnat och ångestbefriat intryck och beskrivs som att han inte verkat nervös eller spänd trots en rimligen pressande situation.

Åklagaren har tidigare yrkat på livstids fängelse.

Jnytt söker Mullsjöbons försvarsadvokat Henrik Lindblom för en kommentar.

Läs även:

Man gripen för dubbelmordet

Misstänkt förnekar brott

”Misstankarna har stärkts”

Mullsjöbons DNA hittad på platsen

Åtal dröjer i Mantorpsmorden

Fåordigt runt mordmisstänkt

Mordåtal mot Mullsjöbon dröjer

Mördade paret fick halsen avskurna

”Har fantiserat om att döda”

Morden i Mantorp – bevisen lades fram