Därmed är den långa processen mellan socialnämnden och Murphys ägare Iskander Azizsson, åtminstone tillfälligt, över för den här gången.

Det idag.

Att socialnämnden och företrädare för Murphys under en lång tid varit oense är ingen hemlighet. Den senaste tvisten när socialnämnden hävdat att mycket av försäljningen av öl på Murphys inte redovisats på ett korrekt sätt, är inte den enda.

Nu har Murphys fått rätt och deras förklaring att ovanligt långa ölslangar gör att mycket öl spolas bort när de görs rena var sjätte vecka, är en linje som förvaltningsrätten går på. Man anser också att en varning räcker.

- Det här har orsakat stor skada för företaget. Kunder kanske undviker att gå till ett ställe som ifrågasätts, det är svårt för företaget att satsa framåt och Murphys har också fått sina spelautomater stängda under den tid som processen pågår. Sedan 2014 är det så att spelautomaterna stängs så fort en utredning startar, säger företagets juridiska ombud Daniel Norrgård-Darelli till tidningen.

Ola Nilsson (KD), ordförande i socialnämnden, säger att en varning är en möjlighet att rätta till en brist och det har krogen gjort.

- De har hävdat att svinnet berodde på långa slangar. Men efter granskningen upphörde det trots att slangarna är lika långa, säger Ola Nilsson.