Hittills i år har 18 anmälningar om brott mot fiskerilagen kommit in till Jönköpingspolisen. De flesta anmälningar gäller misstanke om brott i Vättern, och länsstyrelsen står för övervägande delen av beslagen och anmälningarna. Tillsynen som görs med sjöpolisen har inte ökat.
– Vi har nog haft tur och hittat mer. Sedan har nog tjuvfisket ökat, säger ­Michael Bergström.
Anledningen till de ökade beslagen är istället ökad aktivitet runt Visingsö. Kräftbeståndet har utvecklats kring Visingsö och då kommer det fler oseriösa aktörer på banan, enligt Michael Bergström.
– Vi har hittat mer kring Visingsö. Tillgången på kräftor har ökat och då kommer även tjuvarna. Upptäckterna som rapporteras gäller främst kräftfisket.
– Det mesta rör kräftor. Men också att det runt fredningstider bedrivs fiske i förbjudna fiskezoner.

Få ärenden till åklagare
Elva anmälningar om fiskebrott lämnades in till polisen 2012 och bara åtta anmälningar gjordes i fjol. Med årets ärenden, totalt 37 utredningar, har endast ett ärende redovisats till åklagare.
– Det gällde en person som fiskat i en betalsjö utan ett fiskekort. Åtta ärenden är fortfarande under pågående utredning, resten är nedlagda.
– Anledningen till de nedlagda ärendena är att det inte gått att spåra en gärningsman. Det har till exempel varit fall där man tagit hand om gods (kräftburar och annan fiskeriutrustning, red anm) som kommit in och som inte varit märkt. Då är det svårt att leda i bevisning och hitta en gärningsman, säger polisens kommunikatör Alexandra Rönnqvist och poängterar att orsaken till att ärenden läggs ner också kan vara att man inte kunnat styrka att det verkligen varit ett brott.
– Bara för att det kommer in en anmälan så behöver det inte betyda att ett brott ligger bakom. Men det är polisens sak att utreda.
– Iakttagelser är självklart intressant för vidare undersökning och får vi in uppgifter så kan det göra att ärenden öppnas upp igen, säger Alexandra Rönnqvist.