När patienter bedöms vara i behov av en fysisk undersökning och har symtom på luftvägsinfektion så kommer de bokas till särskilda infektionsmottagningar för primärvård. Det meddelar Region Jönköpings län på måndagen.

På den särskilda mottagningen kommer sjuksköterska och läkare att göra en bedömning där patienten antingen kan färdigbedömas på plats och gå hem med egenvård, eller slussas vidare in till akutmottagningen för vidare omhändertagande.

Inte öppet för drop-in

Mottagningarna öppnas torsdagen den 9 april och bemannas av vårdcentralernas personal, inledningsvis under vardagar klockan 8-22 och helgdagar 10-22. Regionen understryker att drop-in inte gäller.

Bakgrunden till beslutet är framförallt att minska smittorisken för personal och patienter.

– Det innebär också att vi får lättare att hantera logistiken kring skyddsutrustning, säger Birgitta Ekstrand, chefläkare i Region Jönköpings län och ansvarig för arbetsgruppen ”akuta flöden” inom regional särskild sjukvårdsledning.

Införandet gör att det blir ett enhetligt flöde av patienter i länet med misstänkt luftvägsinfektion.

– Det nya arbetssättet innebär att vårdcentralerna får mer tid att fokusera på den ordinarie verksamheten, vilket är positivt, säger Birgitta Ekstrand.

I anslutning till akutmottagningarna

På Höglandssjukhuset i Eksjö kommer den särskilda infektionsmottagningen ligga i ortopedmottagningens tidigare lokaler. I Värnamo kommer mottagningen finnas i medicinklinikens nya lokaler, och vid Länssjukhuset Ryhov i ett tält som sätts upp utanför akutmottagningen.

De gemensamma närakuterna stängs tillfälligt från och med den 9 april. Under kvällar och helger hänvisas patienter utan misstänkt luftvägsinfektion i första hand till sin vårdcentral under ordinarie öppettider. Patienter som drabbas av svår sjukdom eller skadas allvarligt i en olycka söker till akutmottagningen.