Användandet av mynt som betalmedel i p-automater har, enligt Jönköpings kommun, minskat kraftigt de senaste åren. 2015 betalade 30,4 procent med mynt. Den andelen har fram till 2019 minskat till fem procent. Samtidigt betalade 69 procent sin parkering via appar och sms i januari 2019.

När Jönköpings kommun nu byter ut p-automaterna kommer möjligheten att betala med mynt försvinna.

– I dag betalar fler med mobiltelefoner, färre med mynt. Vi behöver anpassa vår maskinpark efter de moderna betalmetoderna för att förenkla för så många som möjligt. De parkeringsautomater som finns i dag måste bytas, då de är väldigt gamla och reservdelar har utgått ur sortimentet, säger Anders Holt-Busk, verksamhetschef på tekniska kontorets parkeringsavdelning, i ett pressmeddelande.

"Förhållandevis tidigt ute"

I fortsättningen kommer samma zonkod gälla för samtliga parkeringsappar, samtidigt som zonerna blir större. Exempelvis kommer det finnas en valbar zonkod på hela Liljeholmen, i stället för flera olika som det finns idag.

I samband med utbytet kommer antalet p-automater i kommunen att minska från cirka 200 till 100. I fortsättningen kommer det vara max 200-300 meters avstånd mellan varje automat, uppger kommunen.

– Jönköping är förhållandevis tidigt ute med dessa parkeringsautomater. Det finns ungefär 3 000 p-automater med motsvarande teknik monterad i Sverige i dag, säger Anders Holt-Busk.

– Men det är viktigt att tänka långsiktigt vid investeringar som dessa. Mobila betalsätt är redan ett helt dominant betalsätt för parkeringsavgifter i Jönköpings kommun och vinner mer och mer mark för varje år som går. Verksamheten tar det i beaktning och satsar på mer strategiska placeringar av p-automaterna där vi vet att behovet är störst.