Senast kommunen gjorde en liknande undersökning var för fem år sedan. Nu vill man jämföra resultaten från den förra enkäten för att se hur cyklisterna tycker att situationen har utvecklats.

Jönköping kommun skriver i ett pressmeddelande att mycket har hänt sedan dess. Bland annat har antalet cyklister ökat kraftigt, så även kommunens budget kopplad till cykling.

Har det blivit bättre?

– I och med ökade resurser har viktiga insatser kunnat göras så som en cykelbro i Munksjön, flera cykelöverfarter, förbättring av cykelställ och huvudcykelstråk. Frågan är om cyklisterna upplever att det blivit bättre? säger Olle Gustafsson, projektledare för hållbart resande.

Det är vad Jönköpings kommun hoppas få svar på när undersökningen nu genomförs. Enkätundersökningen består av ett antal frågor som handlar om cyklisternas möjligheter att ta sig fram, hur de bedömer drift och underhåll, tillgången på cykelväg, cykelparkeringars standard och annat cykelrelaterat.

Enkäten startade i måndags och pågår i tre veckor till och med söndag 2 juni.

Relaterat till artikeln