Med hösten börjar de absolut farligaste månaderna i trafiken när det gäller risken att möta vilt. Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka nästan var åttonde minut i Sverige. Detta innebär att över 63 000 fordon årligen är inblandade i en viltolycka, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet.

Tranåsvägen, mellan Circle K i Gränna och Bunnström, är en av de mer olycksdrabbade sträckorna i länet, när det gäller vilt. Just nu finns dessutom en vildsvinsövergång på platsen, något som Max Ljung, samordnare för NVR i Jönköping, vill göra trafikanter extra uppmärksamma på.

– Bara den senaste månaden har det inträffat fyra olyckor med vildsvin på vägen. Den senaste skedde för två veckor sedan och då var det en bilist som körde in i ett vildsvin på hundra kilo. Det blev en kraftig smäll och bilen behövde bärgas, säger han.

Övergången är i backen i närheten av den stora gula vattenskyddsområdes-skylten intill Tranåsvägen, eller ”dödens väntrum” som Ljung säger.

Han berättar att han vid ett tillfälle såg minst nio vuxna vildsvin passera på platsen.

”Kan gå riktigt illa”

Trafikverket har satt upp tillfälliga skyltar för att varna trafikanter för vildsvinen, men Max Ljung anser att man borde kunna göra mer för att öka säkerheten.

– Jag vill lyfta det här problemet. Det är mycket tung trafik på den här vägen och att krocka med ett vildsvin på hundra kilo kan gå riktigt illa.

Förra året bytte Trafikverket ut det dåvarande slitna viltstängslet längs vägen, men det har visat sig att vildsvinen inte har några problem att ta sig under det nya.

– Vildsvinen lyfter upp stängslet med hjälp av trynet. Det här är ett problem på många ställen. Inte bara här. Man borde sätta upp rejälare stängsel, som ligger böjda på marken.

Viltolyckor med vildsvin har ökat drastiskt de senaste åren. År 2014 inträffade drygt 140 vildsvinsolyckor i Jönköpings län och i fjol hade siffran stigit till över 300. I år tror Max Ljung att antalet kommer öka ytterligare och landa på omkring 400.

Relaterat till artikeln