Fästingen är vanlig vid Medelhavet. Men i somras hittades för första gången vuxna fästingar av arten Hyalomma marginatum i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har nu konstaterat ett 30-tal fall varav tre har hittats i Jönköpings län. Övriga platser i landet kan du se på SVA:s karta.

– Allmänhetens engagemang har varit fantastiskt och vi har fått in omkring 4 500 fästingar. Vi är mycket tacksamma för detta oväntat stora engagemang – både när det gäller insamlingen generellt av fästingar i norr och alla de fall av Hyalomma som har uppmärksammats, även från andra orter, säger forskare Anna Omazic, SVA, i ett pressmeddelande.

– Vi arbetar nu vidare med artbestämning och analys av fästingarna för att se vilka smittor de kan föra med sig och det tar tre till sex månader.

Ny art har hittats

Bland de fästingar som hittats har även en ny art dykt upp, nämligen Hyalomma rufipes. Båda arterna av Hyalomma kan ge allvarliga sjukdomar som Krim-Kongo blödarfeber, Rickettsia (fläckfeber), Theileria equi och Babesia caballi. De två sistnämnda är allvarliga sjukdomar hos hästar.

Alla rapporter om Hyalommafästingar har inte lett till en exakt artbestämning. För att SVA ska kunna analysera fästingen måste den nämligen vara hel.

– I 15 fall har vi via foto inte exakt kunnat säga vilken art det är, Hyalomma marginatum eller rufipes, säger forskare Giulio Grandi, SVA.

– Tyvärr har inte dessa fästingar kunnat skickas in eftersom de blivit ihjälstampade och kastats, vilket är en vanlig reaktion när man hittar en fästing på sitt djur.