Det blir Mats Peterson som tar över ordförandeklubban från Göran Bäckstrand för Centerpartiet i Jönköpings kommun. Det beslutades enhälligt på partiets årsstämma på Hotel Taberg.

Mats O Petersson jobbar som kommersiell chef på Saab, Avionics Systems. Han är uppvuxen i Bodafors och har bott och jobbat tre år i Pretoria, Sydafrika. Mats är relativt ny i Centerpartiet, men har en stark föreningsbakgrund.

Andra nya ledamöter som valdes in var Anita Magnusson och Lina Johannesson. Göran Bäckstrand stannar kvar som ledamot i styrelsen.

EP-valet var en stor fråga på årets kretsstämma. Två EP-kandidater för Centerpartiet var inbjuda. Jönköpingskandidaten Eric Luth från Hakarp, 10:e plats på valsedeln.

– Min kampanj handlar om ett EU som förenar. EU är ett fantastiskt projekt, men det måste också ge konkreta fördelar för människor i deras vardag. Ingen får lämnas bakom i det europeiska samarbetet. För mig är exempelvis utbytesstudier oerhört viktigt, men det kan inte bara vara en möjlighet för barn till akademiker i storstaden. Det ska vara lika självklart att studera utomlands oavsett om man är från Hakarp eller Stockholm, Bulgarien eller Sverige.