I nuläget finns det tre olika scenarier för hur framtiden kan se ut för Norrahammars bibliotek. Det första alternativet handlar om att flytta enbart biblioteket till centrala lokaler och ha kvar fritidsgården i nuvarande lokaler. Det andra alternativet är att flytta både fritidsgården och biblioteket till nya centrala lokaler och det tredje alternativet är att ha kvar allt i den form som det är nu.

När politikerna först skulle fatta beslut om bibliotekets placering röstade de rödgröna för att biblioteket skulle vara kvar i sina nuvarande lokaler. Men beslutet blev att gå på alliansens linje, det vill säga att återremittera ärendet för att ta fram ett bättre underlag för beslut.

Ska inte bli utdraget

På det senaste mötet med kultur- och fritidsnämnden fick politikerna se lite skisser på hur det skulle kunna bli om både biblioteket och fritidsgården flyttas till centrala Norrahammar. Något beslut togs dock inte, utan det blir först nästa gång nämnden sammanträder för att politikerna ska ha hunnit sätta sig in i ärendet.

– Målet är att ärendet så snart som möjligt ska avgöras. Om det blir en beslut om flytt så måste lokalerna anpassas för detta. Vi vill inte dar detta i långbänk, säger Hans Hellström (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nuvarande lokaler är på 410 kvadratmeter, men vid en flytt skulle det innebära att ytan blir på 350 kvadratmeter. Utrymmet anses dock vara bättre använt. Enligt skisserna som politikerna fick ta del av så skulle den nya lokalen ligga i centrala Norrahammar nära Norrahammarvägen med närhet till parkering och allmänna kommunikationer som exempelvis busshållplatser.

– Det blir en bättre tillgänglighet för den som har rollator, är handikappad eller går med barnvagn, säger Hans Hellström, som personligen tycker att det är viktigt för centrumutvecklingen att biblioteket och fritidsgården får en bra placering.

Lägenheter och familjecentral

Enligt skisserna skulle det rymmas flera saker i huset där biblioteket och fritidsgården kan komma att rymmas. Enligt skisserna skulle biblioteket ligga på bottenvåningen och en del av biblioteket skulle även få plats på våning två. Fritidsgården skulle då ligga våningen över entréplanet.

I huset skulle det även rymmas en familjecentral och lägenheter.

– Det är inget genomarbetat förslag och skisserna visar bara generellt vad som skulle kunna vara möjligt. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked från politikerna och kan då utveckla skisserna mer, säger Reine Johansson, vd på Norrahammars kommunala bostäder.