Bakgrunden är att kommittén har sett över och reviderat de allmänna principer som styr vilka namn som finns med i namnlängden.

– Vi har ändrat principen om att inte ha med smekformer av namn som blivit vanliga som officiella namn. Det finns flera sådana med många namnbärare, till exempel Maja och Olle. Det är inte alla som vet att de från början är smekformer av Maria och Olof, säger Katharina Leibring som är namnforskare på Isof och ledamot i Namnlängdskommittén till Institutet för språk och folkminnen i ett pressmeddelande.

En annan förändring är att flera namn kan förekomma på en dag där det tidigare bara varit ett.

– Det har vi lättat på. Tidigare skulle kyrkliga och folkliga märkesdagar som varit knutna till ett visst namn bara ha det namnet på den dagen. Det ska vara enklare att föra ihop namn som har något kulturhistoriskt eller språkligt samband, säger Katharina Leibring

Namnlängden utökas

De nya namnen i almanackan - Cornelia, Henry, Maja, Noa, Olle, Regina och Tim - hör ihop med dessa förändringar, och de har också gemensamt att de har blivit vanligare namn och att de har varit efterfrågade. Den nya namnlängden kommer att innehålla 627 namn, 307 kvinnonamn och 320 mansnamn.

Förändringar av namnlängden görs med jämna mellanrum. Sedan den nya namnlängden infördes 2001 har den förändrats vid tre tillfällen: 2011, 2015 och 2018, då har sammanlagt åtta namn tillkommit och tre har tagits bort. Men i den kommande förändringen år 2022 blir det inga namn som försvinner.

– Nej, det är inga namn som tas bort. Det finns en efterfrågan på att fler namn ska få plats i almanackan, vi har en växande befolkning och många fler namn. Det här är en stor förändring, vi har aldrig fört in så här många nya namn på en och samma gång, säger Katharina Leibring.

Namnsdagarna engagerar

Engagemanget för namnlängden är stort bland allmänheten, och varje år får Namnlängdskommittén många önskemål och frågor från allmänheten.

– Vi diskuterar och besvarar alla förslag som kommer, förra året kom det in ett 60-tal. Jag kan bli förvånad ibland att det här med namnsdagar lever kvar och är så viktigt för många. Men våra namn är viktiga, det är en del av oss och det kanske blir mer påtagligt om man har sitt namn i almanackan. Namnsdagar är också en del av det sociala kittet, vi letar efter små tillfällen att fira och uppmärksamma varandra, säger Katharina Leibring.

Och för den som ännu inte har sitt namn i almanackan, finns det ändå möjligheter att fira namnsdag. Många namn som inte finns med i namnlängden hör ihop med namn i den, och den som bär ett sådant namn kan med fördel fira sin namnsdag på det samhöriga namnets dag.

Även om Namnlängdskommitténs namnlängd är den som används i de flesta almanackor, är det också fritt fram för vem som helst att konstruera egna namnlängder.

Det görs på flera håll, till exempel har Mångkulturella almanackan en egen namnlängd och Morgonshowen på SVT Barn hade en egen namnsdagskalender.

Ordförande i Namnlängdskommittén är professor Bo Ralph, Svenska Akademien. Övriga ledamöter är professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, professor LarsErik Edlund, Vitterhetsakademien och docent Katharina Leibring, Institutet för språk och folkminnen.