Redan idag finns det regler som bestämmer hur signalkräftor får hanteras för att minimera risken att den sprids. Signalkräftan är, trots att den klassas som invasiv art, en viktig resurs för yrkesfiskare i Vättern. För att det fisket ska få fortsätta vill EU att Sverige skärper reglerna.

– Hela det här regelverket har kommit till för att skydda flodkräftan från kräftpest. Flodkräfta och signalkräfta kan inte leva i samma vatten. Kommer det in signalkräfta så försvinner flodkräftan, säger Sofia Brockmark som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Myndighetens nya regler väntas börja gälla från årsskiftet och kommer att begränsa hur allmänheten får fiska kräftor:

– Du kommer få ta upp max 40 kräftor per dygn. Kräftorna måste vara minst 10 centimeter långa för att få tas upp och man får inte sälja vidare eller ge bort okokta kräftor, säger Sofia Brockmark som varit med och tagit fram de nya reglerna.

Allmänhetens kräftfiske kommer också att begränsas från fem till två helger.

– Nästa sommar kommer man alltså bara få fiska den andra och tredje helgen i augusti.

De nya reglerna påverkar inte yrkesfiskare, säger Sofia Brockmark.

– Signalkräftan är idag en viktig inkomstkälla för yrkesfiskare i Vättern. Det var en viktig parameter när vi förhandlade med EU, att det fisket skulle få fortsätta som förut.