- Många av våra medarbetare är 70 år och uppåt och vi vill följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer där de säger att äldre personer ska undvika sociala kontakter.Därför arbetar inte våra äldre medarbetare för tillfället, säger Mia Sörman, butikschef i Huskvarna på Instagram.

Redan idag är det tufft att hålla de ordinarie butikerna öppna. Därför anser man inte att man klarar av en extra butik för tillfället.

- De ordinarie butikerna, i Huskvarna och i Jönköping, har öppet som vanligt.

När den nya pop up-butiken öppnade på Asecs hade man målsättningen att ha öppet under fyra veckor. Nu blir det inte så.

Någon större ekonomisk förlust handlar det heller inte om eftersom Erikshjälpen hade ett korttidskontrakt på lokalen på Asecs.