Även den här gången rör sig om en äldre person med flera allvarliga underliggande sjukdomar. Det meddelar Region Jönköpings län i ett pressmeddelande. Hittills har alltså två personer avlidit.

– Vi känner med de närstående. Vi vet från internationella erfarenheter att det är äldre och särskilt äldre med andra underliggande sjukdomar som får de allvarligaste konsekvenserna av covid-19. Det var väntat att vi förr eller senare skulle få ett dödsfall i Jönköpings län, sade smittskyddsläkare Malin Bengnér efter det första bekräftade dödsfallet.

13 patienter fick på torsdagen sjukhusvård i Jönköpings län på grund av covid-19. Fem av patienterna fick intensivvård.

Sedan 13 mars gör Region Jönköpings län egna analyser av de provtagningar som sker för coronaviruset. Sammanlagt under 2020 har 791 prov analyserats för SARS-CoV-2 i Jönköpings län.

Tidigare har covid 19-patienter vårdats på Länssjukhuset Ryhov. Från och med torsdagen vårdas patienter på länets två övriga sjukhus, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Region Jönköpings län redovisar enbart det totala antalet vårdade i länet, alltså inte uppdelat på de olika sjukhusen.