Tycker du att det rullar allt fler bilar i Jönköping? Då har du rätt. Antalet bilar ökar nämligen.

När året var slut hade Jönköping 487 bilar per 1 000 invånare, uppger företaget Trafikanalys. Det är en ökning från 482 bilar per 1 000 invånare året före. Jämfört med 2006 är det en ökning från 458 bilar per 1 000 invånare.

Bilförsäljningen slog rekord i Sverige 2016. Totalt nyregistrerades 372 296 personbilar under året, den högsta siffran hittills.

– Förra årets rekord avseende nyregistrerade personbilar bidrar till att såväl fordonsflottan som biltätheten ökar och man kan bara konstatera att bilen befäster sin position i transportsystemet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, i ett pressmeddelande.

Andelen bilar i Jönköping som drivs med diesel har ökat från 5,2 till 31,1 procent mellan 2006 och 2016, medan andelen som körs på bensin minskat från 93,4 till 61,5 procent. Samtidigt kunde 7,4 procent av bilarna i Jönköping drivas med alternativa drivmedel som el, etanol och gas. Det är en ökning från 1,3 procent 2006.

– Med tanke på målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 behöver antalet bilar som kan köras på alternativa drivmedel öka snabbt, säger Anette Myhr.

Biltätheten varierar kraftigt mellan de svenska kommunerna. Sundbyberg hade den lägsta biltätheten med 321 bilar per 1 000 invånare. Älvdalen har landets högsta biltäthet med 685 bilar per 1 000 invånare.

Fotnot: Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2016. Om ägaren till ett fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där det är registrerat även om fordonet används på en annan ort i landet. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Trafikanalys.