Elmia Subcontractor och Industrial Supply har inlett samarbetet för att skapa nya exportaffärer för utställare och besökare på respektive mässa.
- De skandinaviska underleverantörerna har nått internationella framgångar och dessa företags exportverksamhet blir allt viktigare. Vårt samarbete med Deutsche Messe skapar betydande fördelar för våra utställares och besökares exportmöjligheter, säger Peter Scott, kommersiell chef för Elmia AB.

Utforskar nytt
Samarbetet innebär gemensam marknadsföring av respektive arrangemang och ömsesidigt utbyte i syfte för att utforska nya internationella potentialer.
Elmia Subcontractor är norra Europas ledande underleverantörsmässa och arrangeras sedan 40 år på Elmia i Jönköping. Mässan pågår mellan den 10 till 13 november 2015.
Den tyska versionen, Idustrial Supply på Hannover Messe arrangeras mellan den 25 till 26 april 2016.