Anders Melander, docent på Jönköping International Business School (JIBS), har varit anställd på JU sedan 1995. Motiveringen till att han nu utsetts till den förste stipendiaten lyder:

”Anders har sedan Jönköping Universitys bildande oförtrutet och i sann entreprenöranda valt att driva frågan om samarbete med företag och andra aktörer i regionen. Värdet av detta kontaktuppbyggande har varit mycket stort både för företagen och för studenterna som blivande anställda. Det har bidragit starkt till att förankra JU i regionen.”

Delas ut i fem år

Anders har också i samma anda startat upp och deltagit i projekt med regionens företag. I det arbetet har han tagit tillvara kunskap från hela JU genom att involvera både kollegor vid den egna fackhögskolan och från övriga fackhögskolor.

– Det känns roligt och väldigt hedrande att få ta emot detta stipendium. Jag är speciellt glad eftersom jag högaktar de tankar och idéer som Per Risberg drev som vd för Saab Combitech och som stiftelseordförande för JU. Hans tankar kring entreprenörskap som en drivkraft, även i befintliga företag, är idag mer aktuella än någonsin, säger Anders Melander i ett pressmeddelande.

Stipendiet uppgår till 30 000 kr och delas ut på JU:s Akademiska Högtid den 12 oktober 2019 i samband med Jönköping Universitys 25-årsjubileum. Det kommer att delas ut årligen under fem år efter samråd med JU och Handelskammaren i Jönköping län.

”Centralt för regionens utveckling”

– Entreprenörskap och samarbetet med regionen har varit del av Jönköping University sedan starten och jag är glad att dessa styrkor lyfts fram i ljuset genom ett stipendium till Per Risbergs minne, säger Agneta Marell, rektor Jönköping University.

Handelskammaren gläds också för det nya stipendiet som uppmuntrar ett gott samarbete mellan JU och näringslivet i regionen.

– Det är centralt för regionens och näringslivets fortsatta utveckling. Dessutom personifieras det nu via minnet av Per Risbergs stora engagemang och även genom Anders Melanders gedigna insatser som skapar bra förebilder för andra, säger Helena Zar Vallin, vd Handelskammaren Jönköpings län.

Per Risberg (1937 – 2009) var vd för och byggde upp Saab Combitechgruppen mellan 1982 och 1997. Han engagerade sig starkt i uppstarten av Jönköping University och var stiftelsens första ordförande under 10 år. Per Risberg var också aktiv i Handelskammaren Jönköpings län och en av hans starka drivkrafter var samverkan mellan JU och näringslivet.

Stipendietagaren Anders Melander är docent på Jönköping Internationel Business School.

Foto Jönköping University