Även 2016 blev ett bra år för Jönköping Airport. Antalet passagerare landade på 112 826 stycken, vilket är en ökning med fem procent sedan förra året.

Redan den 18 november nådde flygplatsen upp till 100 000 passagerare.

– Givetvis är jag väldigt glad att se den positiva utvecklingen inom alla flygplatsens affärsområden fortsatt även under 2016. Inte minst har avslutningen av året varit bra och vi ser med tillförsikt fram emot 2017, säger Sten Norinder, VD på Jönköping Airport.

Den största ökningen står utrikesflyget via Frankfurt för, 60 procent fler reser den linjen jämfört med 2015. Faktum är att sju av tio resenärer vid Jönköping Airport flyger utrikes.

Antalet starter och landningar totalt, inklusive frakt- och postflyg ökade med 20 procent.