Det har varit en, minst sagt, . Ny arena på Jordbron, ny arena på Råslätt eller stanna på Stadsparksvallen har varit de hetaste alternativen bland lokalpolitikerna. Den 26 januari ska frågan lyftas i kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna är tydliga med att de vill bygga nytt på Jordbron. Alliansen vill utreda om det går att bygga en arena på Råslätt, och projektera för en upprustning av Stadsparksvallen. Jnytt kollade läget med de övriga partierna, MP, SD och V.

– Vi står fast vid Jordbron, sen får vi titta på kostnaden och räkna på den. Matematiken just nu är inte övertygande. Vi vill inte förstöra Stadsparken med en arena, säger Jerry Hansson (V).

Vad menar du med att matematiken inte är övertygande?

– Det är hur det har lagts in andra saker, som vägbyggen i kostnaden. Det finns flera poster som vi uppfattar att man kraftigt bygger på, menar Hansson.

Även Miljöpartiet är tydligt med att de inte tycker att en ombyggnation av Stadsparksvallen är en bra lösning.

– Det är bara att se ritningen till Jordbron, det är fullständigt orimligt vilken plats den skulle ta på Stadsparken. Vi ser till infrastrukturen också, säger Margareta Sylvan (MP).

– Vi står kvar vid Jordbron och vi ser inget alternativ som är bättre. Dels för att det är en bra infrastruktur, men det är även ett sätt att få området sanerat. Men vi har ingen prestige om någon skulle lägga ett bättre förslag, säger hon och lägger till att det är besvärande att kommunfullmäktige inte kan komma fram till något beslut i frågan.

Sverigedemokraterna har ännu inte bestämt sig för vilket alternativ de tycker är bäst, och har istället lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att utreda ett fjärde alternativ.

– Vi vill även utreda det södra Jordbroläget och har lagt in en formulering för att försöka få till en medfinansiering. Vi vill ha jämförbara alternativ så det går att väga för- och nackdelar mot varandra, säger Staffan Eklöf, (SD).

Vad kan ni säga om de förslag som har lagts?

– Att alla alternativ har någon nackdel, mer är för tidigt att säga.