– Under en lång tid har det byggts för lite, och därför har vi i dag ett stort behov av fler bostäder. Det är glädjande att vi nu ser ett ökat bostadsbyggande i Jönköpings län och Sverige, kommenterar Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län, i ett pressmeddelande och uppger att partiet lagt fram ett 22-punktsprogram för att förenkla reglerna kring bostadsproduktion.

Hon sitter med i riksdagens civilutskott, det utskott som har hand om bostadspolitiken.

Enligt SCB:s statistik ökade

Tidningen Hem och hyra konstaterar att

Enligt SCB:s preliminära statistik ska 697 av de lägenheter som började byggas i Jönköpings län under förra året ha varit hyresrätter. Motsvarande siffra 2015 var 446 stycken.