Mellan 1994 till 2015 har antalet personer som omfattas av LSS ökat från cirka 3.700 till 16.000 enligt statistik från Försäkringskassan. Ökningen sker av en rad olika anledningar. Vissa personer med olika psykiska funktionsnedsättningar som svår autism har till exempel inkluderats inom lagstiftningen. Somliga har fått behålla sin assistans trots att de fyllt 65 år.

Vården som ges är ytterligare en faktor som gör det möjligt för de som får assistans att leva längre och därför stanna inom systemet längre.

Förändrat direktiv

Men, sedan hösten 2015 har ungefär 1600 personer har fallit ur systemet trots att det har haft assistans sen flera år tidigare. Pia Steensland som är talesperson för funktionshindersfrågor inom KD menar att det är otroligt svårt för dem att komma in i systemet igen.

– Parallellt med allt det här, gjordes en ny LSS-utredning som skulle se över ingångsdirektiven för att minska kostnaderna inom assistansen. De (Försäkringskassan) fick ett förändrat direktiv för ett år sen då kostnaderna inte skulle längre skulle minskas utan behållas på samma nivå som i dag, förklarar Steensland.

– I praktiken medför detta en nedskärning med tanke på alla personer som ramlat ur systemet sen tidigare. Kostnadsminskningen blir därför tre till fyra miljarder per år, summerar Steensland.

Förlorar personlig assistans

Enligt den nya utredningen ska barn under 16 år och personer med psykisk nedsättning inte ha rätt till personlig assistans längre, utan får i stället hjälp av två andra insatser.

”Personligt stöd till barn blir en ny insats i kommunal regi. Kommunen avgör om det ska finnas möjlighet att välja anordnare. Det är också kommunen som avgör hur insatsen får utföras och om det ska vara möjligt för föräldrar eller andra anhöriga att vara anställda”, står det i utredningen.

Den andra insatsen heter ”Förebyggande personligt stöd” och innebär att personer med psykisk funktionsnedsättning kan få pedagogiskt- och praktiskt stöd från anordnare som kommunen väljer.

Betyder detta att personer med psykiska funktionshinder faller utanför LSS-paraplyet?

– Det är ett förslag i utredningen som är väldigt kritiserat av funkisrörelsen och många andra partier. Jag hoppas och tror att den inte kommer bli verklighet, men socialministern och regeringen har inte uttalat vad de kommer göra med den, säger Steensland.

– Vad som däremot har sagts i januariöverenskommelsen är att andning och sondmatning kommer ses som ett grundläggande och ges rätt till assistans enligt LSS, fortsätter hon.

”Blir punktlig”

Tror du att assistansen enligt utredningen är tillräckligt specifik?

– Nej, det finns tolknings utrymme ifrån tidigare domar, vilket gör det möjligt för Försäkringskassan att hitta sätt för att minska kostnadsutvecklingen.

–Till exempel får personer hjälp att duscha och tvätta tvätta håret, men något som inte är grundläggande behov är att hjälpa samma person att kamma sig eller smörja sig med hudkräm. Assistansen som ges blir för punktlig och uppstyckad i stället för att se till helheten, säger Steensland.

Vad ska du göra härnäst?

– För det första så måste vi (KD) säkerställa är att hela sondmatningsprocessen ska vara en del av grundläggande behov. Vi vill också fortsätta att sträva efter att återupprätta den ursprungliga intentionen med vad LSS brukade innebära, avslutar Steensland.

Relaterat till artikeln