Kommunens områdesgrupper på Råslätt, Österängen, Öxnehaga och Huskvarna söder har skrivit ett brev till bland annat regionpolischefen, polisområdeschefen och lokalpolisområdeschefen där man uttryckt sin oro för en befarad minskning av områdespoliser.

I brevet förklarar grupperna hur bra det fungerat med områdespolisernas arbete och att de genom sin aktiva närvaro har byggt upp ett bra förhållande till ungdomar och andra boende, inte minst i de nämnda områdena.

Områdesgrupperna menar att områdespolisernas närvaro och tillgänglighet haft en stor roll i arbetet att förebygga brott och för att motverka att ungdomar ger sig in på en kriminell bana. Områdesgrupperna tycker sig också ha ett bra samarbete med polisen.

– Vi uppskattar områdespolisens fantastiska arbete och vi tycker att det är viktigt att ha områdespoliser som är kända i området. De bygger upp en relation med ungdomarna, menar Håkan Ericsson från områdesgruppen på Råslätt, en av flera som har skrivit under brevet.

Han förklarar att det nu har kommit till deras kännedom att personal kan lånas ut till polisens nya regionledningscentral RLC i Linköping under en period.

– Förhoppningsvis ger det inga konsekvenser alls, men det finns en större risk att något negativt händer om det sker en personalminskning, säger Håkan Ericson.

I brevet skriver han och de andra områdesgrupperna att de fruktar att ”denna personalminskning kan komma att försämra områdespolisens förtroendeskapande och brottsförebyggande verksamhet med negativa konsekvenser som följd”.

De är också oroliga att deras möjlighet till samarbete med områdespolisen försvåras, då tillgängligheten sannolikt försämras.

Polisområdeschef Johan Norrman, som är en av flera som har fått brevet, håller med brevskrivarna om att områdespoliserna gör ett värdefullt arbete.

– Områdespoliserna kommer att vara kvar och sannolikt förstärkas när det nu blir en utökning med 1 500 poliser på polishögskolan. Vi har eskat om ännu fler, så kanske att det kan bli ytterligare 1 500 poliser som kan utbildas. Men det är först 2018-2020 som vi märker av satsningen, då de är färdigutbildade, säger Johan Norrman.

Så det sker ingen minskning av områdespoliserna?

– I media har det varit diskussionerna om polisens ansträngda resursläge och så är det. Vi måste göra prioriteringar. Om vi har en fotbollsmatch med J-Södra som bedöms som en högriskmatch kan vi tvingas till omprioriteringar och en områdespolis kanske får åka på det tillfälligt. Men områdespoliserna kommer inte försvinna. Det finns ingen anledning till oro, säger Johan Norrman.