På torsdagen presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över befolkningsutvecklingen under 2019. Statistiken visar att Jönköpings kommun har ökat sitt invånarantal med 1 859 personer från 2018, vilket innebär att det numera bor över 141 000 personer i kommunen.

En siffra som innebär att en procent av Sveriges befolkning bor i Jönköping. Kommunen är således landets tionde största.

Under 2019 flyttade 7 169 personer till Jönköpings kommun, däremot valde 5 927 att ta andra hållet och flytta ut. Det föddes 1 644 barn i kommunen, samtidigt som 1 100 personer avled under året.