Det har inletts ett arbete med att ta fram en ny trafikplan för Ryhovsområdet för att trafiksituationen ska bli bättre och för att lösa problemet med svårigheterna att hitta en parkeringsavgift. .

Problemet uppges inte vara att det är för få parkeringsplatser, utan att platserna är så utspridda att man kan få parkera långt ifrån sjukhuset.

Tomas Calmviken säger till jp.se att Ryhovs nästan 2 500 parkeringsplatser är mer än vad jämförbara sjukhus har.

– I arbetet med trafikplanen ska vi titta på om det går att få fler platser nära själva sjukhuset och då är det fler plan som gäller. Man kan också tänka sig att ta ut avgifter för parkeringsplatser som i dag är gratis, säger han.

Om parkeringsavgift skulle införas tros parkeringarna avlastas och fler som ska till sjukhuset tros ta cykeln eller bussen.

Nästan två miljoner kronor satsas på två nya parkeringsytor på Ryhovsområdet utmed Regementsgatan, vilket innebär att 92 nya platser ersätter de 96 platserna som försvinner genom nybyggnation.