I en motion till kommunfullmäktige i Habo föreslås nu ett lokalt tiggeriförbud på orten. Habodemokraterna vill att allt tiggeri ska förbjudas i områdena runt centrum och i anslutning till vårdcentralen.

Nya förutsättningar

Partiet hakar på Vellinge kommun som, efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen i december, fick rätt att införa ett lokalt tiggeriförbud. Habodemokraterna skriver i sin motion att förutsättningarna för lokala tiggeriförbud ändrats sedan Vellinge fått klartecken.

I november 2017 lämnade partiet in en liknande motion men fick då inget stöd från något av de övriga partierna i kommunfullmäktige.

Liknande motioner i länet

Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige i Jönköping och i Mullsjö har tidigare lämnat in liknande motioner om att de vill se ett lokalt tiggeriförbud.

Relaterat till artikeln