Två veckor tidigare hade patienten kommit med ambulans till sjukhuset med misstänkt allergisk chock, som sannolikt orsakats av födoämne men där även läkemedel misstänktes kunnat bidra. Tillståndet kunde då hävas med hjälp av läkemedel.

Vid utskrivningen ett dygn senare fick patienten recept på läkemedel att ta vid eventuell ny allergisk reaktion. Enligt rådande rutiner ska även adrenalinspruta förskrivas som akutläkemedel i dessa fall. Detta skedde inte då det bedömdes vara osäkert om patienten skulle kunna ta adrenalinsprutan. Det rådde även tveksamhet till om en sådan spruta skulle ha effekt vid liknande reaktion.

Nådde inte patienten

Misstanke fanns om läkemedelsorsakad reaktion och remiss skickades till allergimottagningen för snar bedömning.

Informationen om att det läkemedel som misstänktes ha bidragit till den akuta allergiska reaktionen skulle sättas ut nådde inte patienten innan hen kom in med allergisk reaktion, som denna gång inte gick att häva.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.