Anmälan gäller en patient som sökte till akutmottagning efter att ha ramlat. När patienten anlände till sjukhuset var hen vaken och tillsynes opåverkad.

En röntgenundersökning av hjärna och halsrygg gjordes som visade att varken skelettskada, blödning eller infarkt fanns. Patienten fick därför åka hem efter att ha fått ett sår i pannan sytt.

Blev medvetslös

Två dygn senare skjutsades patienten, den här gången medvetslös, in till akutmottagningen. Vid en ny röntgenundersökning upptäcktes en hjärnblödning.

När bilderna från föregående undersökning granskades, upptäcktes att patienten hade en tunn blödning utmed skallbenet även då.

Patienten avled

Patienten avled ett dygn efter ankomst till sjukhuset. Sannolikt hade utgången kunnat förhindras om man vid den första undersökningen hade noterat hjärnblödningen och vidtagit åtgärder.

Region Jönköpings län uppger att man har vidtagit en rad åtgärder, vad gäller bland annat förbättrade rutiner och arbetsmiljö, för att undvika att liknande händelser ska inträffa igen.

Ärendet lämnas nu för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Relaterat till artikeln