Det var i november förra året som ett fel i Läkemedelsmodulen, den del i datajournalsystemet Cosmic där allt arbete med läkemedel dokumenteras, uppmärksammades.

På grund av felet kunde en patient få en dubbel ordination av ett läkemedel i den delen av läkemedelsmodulen där en sjuksköterska ser vilka läkemedel patienten ska ges. Detta innebar alltså en risk för att patienter kunde få för hög dos av läkemedlet, om sjuksköterskan inte uppmärksammade felet.

Felet uppträdde för sammanlagt 18 patienter, varav två patienter fick för hög dos läkemedel. Felet upptäcktes snabbt och patienterna fick därmed endast enstaka doser för mycket. Enligt Region Jönköpings län ska ingen patient ha kommit till skada.

Det bakomliggande felet i Cosmic är nu åtgärdat.

Ärendet avslutas

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och menar att sjukhuset fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Slutsatserna beskrivs som rimliga och adekvata och man meddelar att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Därför avslutas ärendet.

Relaterat till artikeln