För ett par veckor fick personal på ett LSS-hem för personer med autism och utvecklingsstörning ta emot ett sms som innehöll hot om våld och misshandel. Hotet var i första hand riktat mot en av de anställda.

Det fick personalen att agera. När den boende kom till hemmet hade övriga boende säkrats, polisen kontaktats och den hotade personen gömts på personalkontoret.

Det uppskattades inte av den boende, som blev ännu mer upprörd och hotade övrig personal. Det gjorde att fler anställda låste in sig i personalutrymmena.

”Kastar saker mot fönstret”

I anmälan till Arbetsmiljöverket framgår att den boende tog sig in på personalkontoret efter att ha sparkat och slagit mot dörren.

”Personalen springer då vidare ut på balkongen där de håller emot balkongdörren. Den boende försöker komma ut och uttrycker verbala hot, samtidigt som denne kastar saker mot fönstret samt glaset i balkongdörren för att denne ska kunna komma åt personalen”, står det i anmälan enligt SVT Nyheter Jönköping.

Polisen tog hand om personen som fördes med handfängsel till sjukhus.

Enligt verksamhetschefen har denne flyttats till ett annat boende eftersom behoven förändrats.

Relaterat till artikeln