Jönköpings kommun har inte haft någon särskild plan för idrotten i kommunen tidigare. Nu kan det bli ändring på det.

– Jag förstår egentligen inte varför det inte har funnits en sådan plan tidigare. Det finns ju en plan för friluftsliv och en jämställdhetsplan, så varför inte en plan för idrott? säger Martin Funck, enhetschef för idrott och förening i kommunen.

Kan knappt kullerbyttor

Planen ska ge en mer tydlig kommunal och politisk inriktning vad kommunen vill med idrotten och grundar sig i önskemål från föreningslivet.

Ett förslag i planen är att få in mer idrott i skolan. Minst ytterligare 100 timmar skolgymnastik föreslås. Enligt planen bör det ske en satsning på idrott och fysisk aktivitet på alla skolor så att det inte ska vara avgörande var man bor hur mycket idrott man får i skolan.

– Idrottsrörelsen tjänar på att barn och ungdomar rör på sig mer än vad de gör i dag. I dag är det nästan så att när de kommer ut i föreningslivet så får föreningarna lära dem grundläggande rörelsemönster. Barn och unga är så stillasittande i dag att det finns de som knappt kan hoppa på ett ben eller göra kullerbyttor, berättar Martin Funck.

Stöd till skolor

Det föreslås inrättas en strategisk tjänst i kommunen kopplat till idrott och rörelse som kan driva frågan om fysisk aktivitet kommunövergripande gentemot befolkningen. En annan del för att minska stillasittandet bland barn och unga är att kommunen föreslås stödja skolor med kompetens och praktiska möjligheter att genomföra mer fysisk aktivitet på skoltid.

I idrottsplanen nämns också att man vill involvera idrottsföreningar mer frekvent i skolidrotten och att de ska kunna få ekonomisk ersättning för att visa upp eller bedriva verksamhet på skoltid eller i direkt anslutning till skoltid.

Flera nämnden berörs av idrottsplanen och får möjlighet att tycka till om förslaget. Även föreningslivet får lämna synpunkter.

– Att föreningar fångar upp barn och ungdomar är positivt ur fler aspekter, bland annat minskar det kriminaliteten i socialt utsatta områden när barnen har någon form av sysselsättning. Att minska risken för hälsosjukdomar är också positivt, säger Martin Funck.

Det finns önskemål om mer idrott i skolan för att minska stillasittandet bland barn och unga.

Foto Anders Wiklund/TT