På onsdagseftermiddagen publicerade polisregion Öst en varning på Facebook med anledning av att någon eller några personer medvetet hostar mot personer de möter på gatan. Det har skett på flera platser runt om i regionen, och vid några tillfällen har man sagt sig vara smittad av corona.

”Något som kan uppfattas väldigt obehagligt av den som blir utsatt. Då rör det sig inte bara om ett osmakligt och olämpligt skämt utan blir även ett agerande som kan vara brottsligt”, skriver polisen i sitt inlägg på Facebook.

Riktar uppmaning

Att medvetet hosta mot andra personer kan vara ett brott, enligt polisen.

”Den som medvetet tillfogar en annan person sjukdom kan misstänkas för misshandel. Sker samma sak av oaktsamhet kan det röra sig om vållande till kroppsskada eller framkallande av fara för annan. Mest troligt blir rubriceringen ofredande som i den pågående förundersökning vi har där två unga killar kan misstänkas för att medvetet ha hostat mot förbipasserande. Den förundersökningen pågår och vi har goda förhoppningar om att kunna få tag i personerna bakom”, går det att läsa i inlägget.

Polisen riktar en uppmaning till allmänheten att dels markera att ett beteende av det här slaget är olämpligt och dels att göra en polisanmälan.