Se Folkhälsomyndighetens och regeringens presskonferens i spelaren nedan:

Enligt ett pressmeddelande som släpptes i samband med presskonferensen kommer karensdagen att slopas. Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs.

Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Karensdagen slopas under en och en halv månad från och med i dag, till att börja med, uppger Magdalena Andersson under presskonferensen.

Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, säger under presskonferensen att sannolikheten är hög att man inom de närmaste dagarna kan ge beslut om eventuella restriktioner för folksamlingar vid större evenemang.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har inga nya besked att ge.

– Men vi vill betona vikten av att alla som har samhällsviktig verksamhet planerar för ett stort personalbortfall men också materielbortfall, säger Anneli Bergholm Söder, chef för den operativa avdelningen.

För ni någon diskussion om att begränsa resemöjligheter i kollektivtrafik? Frågar en reporter på presskonferensen.

– Nej, det är inget som ingår i det arbetet vi gör nu. Det är ingen högriskmiljö som vi bedömer det just nu, säger Anders Tegnell.