Det nationella provet i svenska ska ha spridits på Snapchat, .

Skolverket ska efter upptäckten ha kontaktat Skolinspektionen. Enligt Skolverket är det nu upp till rektorerna på varje skola om man vill ta beslut om att använda ett ersättningsprov i stället. I ett pressmeddelande skriver Skolverket att beslutet i så fall gäller alla elever på skolan.

Enligt pressmeddelandet uppger Skolverket att eleverna inte kan få något samlat betyg på provet, om det utskickade ersättningsprovet används. Men resultatet kan ändå användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning.