Helt ok kan man tycka om arbetsuppgifterna innebär samma ansvar och kräver liknade kompetens men när din tjänst innebär ett ökat ansvar? Eller kräver en ökad eller annan kompetens?

Nej inte ens då.

För att förhandla om lönen måste du byta yrke inom regionen. Det vill säga du som sjuksköterska får söka någon administrativ ??!? Tjänst för ens ha någon chans att löneförhandla. Du kan få ett påslag på 2500 kr om du har en specialistutbildning men efter det har du samma löneutveckling som vilken annan som helst. Och då kommer vi till det här med individuell lönesättning. Snälla politiker… gå ut på en vårdavdelning och fråga om INDIVIDUELL LÖNESÄTTNING så får vi ser vad ni får för reaktioner.

Jag kan bespara er det förresten och säga att ni möts av hånskratt. För individuell lönesättning innebär i princip att du kan få någon liten hundralapp mer än din kollega om du har ökat ansvar eller har en bredare kompetens.

Anledningen till detta är att det finns ju bara en pott med pengar och den tredje hundralappen som du skulle ha för att du är med i flera utvecklingsgrupper, undervisar och eller handleder till exempel den måste då tas från någon av dina kollegor säger då chefen. Och hon har ju bara fått 400 kronor i löneförhöjning... Så tyvärr, jag har inga mer pengar att ge dig fastän att jag tycker att du gör ett fantastiskt bra arbete. Förresten har jag aldrig en enda gång under mina elva år som anställd i regionen någonsin fått prata om några summor i mitt lönesamtal. Och det har jag inte hört någon annan heller som fått.

Det råder åter igen en stor brist på sjuksköterskor inför sommaren och sjukhusen i Eksjö och Värnamo är de som drabbas hårdast där de inte ens har en handfull sökande till hela sjukhuset. Är detta någon nyhet?? Absolut inte! Det är likadant som det har varit de senaste åren. Det har föranlett stängning av 45 vårdplatser inom medicinsk vård som ej har kunnat öppnas igen på grund av sjuksköterskebristen. Resultatet av detta visade sig i ett ekonomipris till den ekonomiansvarige inom medicinsk vård. Grattis!

Undra om sjuksköterskorna i Eksjö som fortfarande inte kunnat få nya arbetskollegor också vill gratulera till priset!?! Eller Agda, 89 år, som inte fick plats på sjukhuset i Eksjö utan fick åka till Värnamo eller Jönköping när hon var som sjukast. Eller Göran, 83, som åkte på matförgiftning men på grund av platsbrist på sjukhuset i Eksjö. Han fick åka ambulans mitt i natten till Jönköping. Undra om de också vill framföra ett personligt Grattis!? Bra sparat!! Eller alla sjuksköterskor i Värnamo och Jönköping som fick fler patienter att ta hand om fast plats egentligen inte fanns där heller?

Vi som sjuksköterskor får inte gå ut i strejk för vår bristande och destruktiva arbetsmiljön pga av hot mot patientsäkerheten men regionen får göra så här?? Är inte detta i allra högsta grad hot mot patientsäkerheten??

De administrativa tjänsterna inom regionen ökar och vårdpersonalen minskar. Vad gör regionen? De anställde förr året 9 HR som ska jobba med att försöka rekrytera de svårrekryterade sjuksköterskorna. Vid frågan vad och hur de skulle jobba för att rekrytera sjuksköterskor så blev svaret; ”De ska ringa sjuksköterskor som jobbat i regionen innan och erbjuda dem att de kan få börja jobba när de vill”.

PÅ RIKTIGT! Uppfattas vi som så dumma så vi skulle säga upp kanske en fast tjänst för att få börja jobba i Region Jönköping utan att få någon högre lön utan med erbjudande att få börja jobba NÄR VI VILL?!?

Vårdförbundet sitter i förhandlingar med SKL och Sobona nu om ett nytt löneavtal. Och egentligen borde sjuksköterskorna skrika i högan sky nu för att göra våra röster hörda och vårt arbete mer synligt…

Men våra röster är slut – vi orkar inte skrika mer för döva öron för när vi går hem från jobbet så är vi slut och orkar inte bråka….

Vi är tillsammans vårdförbundet men vi är för trötta för att skrika och bråka över en situation som inte är hållbar och inte har varit på länge (detta är ingen ny situation – den är genuint skitgammal). Många av oss vänder istället blicken och söker oss efter andra jobb för vi orkar inte mer. Lever på hoppet att det kanske finns något bättre någon annanstans. Några är så trötta att de slutar helt i sitt yrke och går och ställer sig på en någon industri.

Detta berör oss alla för vården måste vara säker och fungera. Och den kommer inte att hålla om regionen fortsätter sin bana med att alla är ersättliga oavsett kompetens och yrkesskicklighet!

Så kom igen NU för det är NU!

Ge oss en värdig lön för den högskoleutbildning vi har, för det ansvar vi har varje dag.

En löneutveckling som inte avstannar efter 35 år.

En löneutveckling som gör att jag får behålla mina erfarna kollegor och på så vis göra min arbetsmiljö säkrare.

En löneutveckling som ger en personsäker vård genom att förhindra att erfarenheter flyr.

En löneutveckling som gör mig som kvinna jämförbar med ett liknande mansdominerat yrke. →En jämställd lön.

En löneutveckling som gör att man kan betala av sina studieskulder innan man går i graven för som det ser ut nu så finns det ingen självbekostad specialistutbildning som gör det!

Hanna Ekberg