På söndagseftermiddagen meddelade Region Jönköpings län att 55 personer har insjuknat i covid-19, även kallat coronaviruset. Nu skickar Regionens smittskyddsläkare Malin Bengnér en uppmaning till allmänheten om att reagera på tidiga symptom.

– Smittsamheten i covid-19 är störst i början, så det är viktigt att man tidigt reagerar på symptom som feber och hosta och är hemma redan vid misstanke om symptom. När man har känt sig frisk i en till två dagar kan man sedan gå tillbaka till jobbet, säger Malin Bengnér i ett pressmeddelande.

Enligt Folkhälsomyndighet finns det i nuläget 1 906 bekräftade fall av coronaviruset i Sverige, hittills har 23 personer avlidit till följd av viruset. I de större regionerna runt om i landet rustar hälso- och sjukvården för en tilltagande ökning av antalet nya fall som kan behöva sjukhusvård, samt för att klara av vården av övriga patienter.

Osäkert hur och när

Regionen meddelar att man förbereder sig för ett liknande scenario i Jönköpings län. Nu ser man över situationen kring bemanning, vårdplatser, materialförsörjning, läkemedelsförsörjning och kapacitet för telefonrådgivning.

– Ännu så länge har vi enstaka nya fall i Jönköpings län, men vi har en spridning i samhället. Utifrån utvecklingen i bland annat Stockholm, Sörmland och Östergötland vet vi att vi har en ökning av covid-19-fall framför oss även i Jönköpings län. Men när ökningen kommer och hur den ser ut vet vi inte med säkerhet idag, säger Malin Bengnér.

”Vidgar provtagningarna”

För ett tag sedan begränsade Regionen provtagningar för coronaviruset till fall med tydliga symptom, patienter på sjukhus med luftvägssymptom samt viss vårdpersonal. Under fredagen meddelade man att provtagningarna nu utvidgas.

– Från i dag (fredag) vidgar vi provtagningen till att också omfatta boende på äldreboende, som är den mest utsatta gruppen. Där vill vi hitta de enstaka fall som kan finnas, för att förhindra en eventuell smittspridning, säger Malin Bengnér.

Av de 55 bekräftade fallen av covid-19 i Jönköpings län vårdas sex patienter på Länssjukhuset Ryhovs infektionsklinik, medan en patient vårdas på intensivvårdsavdelningen. Patienternas hälsotillstånd är okänt.