Anmälan gäller en patient som sökte vård för blod i urinen. En utredning påbörjades med röntgen av urinvägarna. När svaret kom så visade detta en misstänkt blåstumör. Nästa steg var då att skicka en remiss till urologiska kliniken för ett snabbt omhändertagande.

Patienten informerades om detta genom brev samma dag som läkaren fick kännedom om röntgensvaret, men av oklar anledning blev remissen inte utfärdad.

Det kom att dröja drygt två månader innan misstaget upptäcktes i samband med att patienten själv kontaktade vårdcentralen och undrade varför han inte blivit kallad.

En ny remiss utfärdades då omgående och patienten blev snabbt omhändertagen vid urologiska kliniken. Utredningen bekräftade att det rörde sig om en nyupptäckt ytlig blåstumör.

Eftersom att remissen inte utfärdades i rätt tid har vårdförloppet sammanlagt fördröjts med cirka tio veckor. Fördröjningen bedöms, enligt Region Jönköpings län, inte ha påverkat den fortsatta handläggningen eller prognosen negativt.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.