Allt fler synskadade upplever att samhället sviker dem. En av de stora bristerna är att det saknas en sammanhängande kedja av rehabilitering och stöd i regionen. Synskadades Riksförbund uppmanar den politiska regionledningen att ta dessa problem på allvar. Vi vill se en stärkt rehabilitering och ett nära samarbete med regionens kommuner. Då kan vi motverka fysisk och psykisk ohälsa.

För den som drabbas av en kraftig synnedsättning förändras livet på de flesta områden. Man måste lära sig göra saker på helt nya sätt, från att laga mat till att hantera nya läshjälpmedel och röra sig säkert utomhus. Inte minst innebär all ny digital teknik stora utmaningar för den som inte ser. Allt detta kräver mycket träning.

En god rehabilitering är regionens ansvar. Efter den behövs sedan ett uppföljande stöd på hemmaplan. Men sällan eller aldrig sker någon överlämning från syncentralen till hemkommunen. Rehab-kedjan hänger inte ihop för synskadade.

Inom andra medicinska områden, där rehabilitering och eftervård ingår, finns en betydligt bättre samverkan. Stroke, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes är några exempel. Samordnade individuella planer, SIP, används ofta för att få insatser från region och kommun att hänga ihop för individen.

Vi efterlyser samma arbetssätt gentemot synskadade. Först då kommer insatserna och de hjälpmedel som förskrivs till bästa nytta. Om människor får bättre verktyg att hjälpa sig själva, är det något vi alla tjänar på.

Synskadades Riksförbund i Jönköpings län vill därför ha en dialog med regionen om hur rehabiliteringen kan stärkas och kopplas ihop med ett uppföljande stöd i kommunerna.

Uttalandet antaget av Synskadades Riksförbund Jönköpings läns representantskap 2020-04-18