Äldrenämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att kartlägga äldreomsorgens restauranger och utreda om det är lämpligt att minska antalet restauranger inom äldreomsorgen, något som ska redovisas i äldrenämnden den 20 mars. Bakgrunden är att restaurangverksamheten är kostsam och resurskrävande.

I dag finns 20 kommunala produktionskök varav 18 är i aktiv drift. Det minsta köket producerar cirka 25 middagsportioner per dag och det största producerar cirka 500 middagsportioner per dag.

1,8 miljoner måltider årligen

Köken bedriver verksamhet 365 dagar om året och producerar mat till 35 äldreboende, två seniorboende, ett trygghetsboende, tre skolor, två förskolor, 17 olika verksamheter inom funktionshinderomsorgen och 1.100 äldre personer i ordinärt boende. Totalt produceras cirka 1,8 miljoner måltider per år varav 1,2 miljoner är middagsmåltider. 16 av köken har restauranger.

Socialförvaltningen fastslår att äldreomsorgens restaurangverksamhet fyller en viktig funktion för många äldre och i viss mån bidrar till att hålla nere behovet av andra äldreomsorgsinsatser. Därför vill man att de flesta restauranger ska finnas kvar.

Tre restauranger berörs

Förvaltningen föreslår dock att man tar bort de restauranger som i dag inte är i aktiv drift eller som står inför planerade ombyggnationer eller försäljningar, det vill säga restaurangerna Rosengården i Jönköping, Västerhäll i Tenhult och Union i Huskvarna.

Restaurangen på Union fungerar som en mötesplats för många äldre. Det är i dag osäkert vad som kommer att hända med Unions seniorboende, kök och restaurang. Eventuellt kan fastigheten komma att säljas ihop med Huskvarna gamla stadshus, men inget beslut är ännu fattat.

Om politikerna beslutar att ta bort restaurangen skulle behovet av matdistribution och andra hemtjänstinsatser öka. Om restaurangen försvinner måste produktionen på cirka 250 middagsportioner flyttas till ett annat kök. Närmast till hands ligger Rosendala, som med viss anpassning genom exempelvis större frys- och kylutrymme, utökad vagnhall och större diskrum, skulle kunna utöka sin produktion.

Tillfälligt stängd

Rosendala tros också kunna ta emot de i genomsnitt 37 gästande pensionärer som dagligen äter sin lunch i Unions restaurang. Avståndet mellan Union och Rosendala är cirka 200 meter. Det är oklart vad det skulle kosta att anpassa Rosendala kök, men det står klart att det köket ändå står i behov av att renoveras inom kort oavsett om produktionen utökas eller inte.

Unions kök och restaurang är tillfälligt stängt sedan den 1 februari av arbetsmiljöskäl. Bland annat ska luften förbättras.

Västerhälls äldreboende ska rivas och ett nytt äldreboende ska byggas på Herrgårdsgärdet i Tenhult. Enligt planen kommer det nya äldreboendet att rymma ett tillagningskök, men ingen restaurang. Därför finns det alltså redan planer på att avveckla äldreomsorgsrestaurangen i Tenhult.

Ökade kostnader

När det gäller Rosengårdens kök och restaurang så har de varit stängda sedan 1 november 2017. Rosengården ska renoveras, men hur och när är inte bestämt. De i genomsnitt 20 gästande pensionärer som tidigare dagligen åt sin lunch på Rosengårdens restaurang tros nu sannolikt gå till Lindgårdens restaurang tvärs över vägen. Den tillfälliga stängningen av Rosengårdens kök har lett till ökade kostnader för mattransporter.

Enligt förslaget bör Rosengården och Västerhäll ha kvar sina kök, men Unions kök försvinner samtidigt som restaurangen om fastigheten säljs.

Relaterat till artikeln