Det var en granne som uppmärksammade brandvarnaren och kände röklukt som larmade. I lägenheten fanns lägenhetsinnehavaren kvar.

Rökluktens ursprung var en torrkokning, och det fanns ingen spridningsrisk. Räddningstjänsten stannade kvar på platsen och ventilerade byggnaden.

Larmet kom klockan 18.19.