Av länets 13 kommuner så är det 11 som har rökstopp för sina anställda. Man får inte röka under arbetstid. Jönköping är inte en av de kommunerna, men nu har frågan lyfts i personalutskottet i Jönköpings kommun. De vill införa rökförbud på de kommunala arbetsplatserna.

— Vi är måna om att de anställda ska ha god hälsa. För deras egen skull men också för att kunna arbeta bättre, säger Anna Mårtensson (L), ordförande i personalutskottet Det kostar ganska mycket när folk som har rökt blir sjukskrivna. Det tar tid och resurser när rökare går ifrån under arbetstid och de andra får arbeta istället.

Nu ska personalutskottets personaldirektör Ylva Millback ta fram ett förslag på hur ett rökstopp skulle kunna se ut för de kommunanställda och om det godkänns av personalutskottet så skulle ett beslut kunna tas i kommunfullmäktige under våren 2017.