Öppet Brev till alla ledamöter i kommunfullmäktige

Nu ska det avgöras vem som kommer att leda Stadsbyggnadsnämnden i Jönköping de kommande 4 åren.

Den 20 december genomförs alla val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1.a vice- och 2.a vice ordförande till de olika nämnderna och aktiebolagen i Kommunfullmäktige.

Vi har sett den katastrofala utvecklingen inom stadsbyggnadskontoret och styrningen av den förvaltningen genom dess politiska nämnd. Detta har fått pågå under de senaste 12 åren med centerpartisten Anders Samuelsson som dess ordförande.

Det är nu ett faktum att Anders kommer att föreslås i kommunfullmäktige att få fortsätta som den nämndens ordförande, vilket vore förödande för alla oss som bor och verkar i Jönköpings Kommun.

Oavsett om herr Samuelsson ansetts ha skött sitt uppdrag på ett bra sätt, vilket han inte har gjort, så är det direkt osunt att ha samma person som en nämnds ordförande ”om och om igen”. Det krävs nya krafter, nya direktiv, ny styrning.

Nuvarande situation är att hela ansvarsområdet inte styrs av politiken som det är tänkt, den styrs av ett antal tjänstemän. Detta visar på en svag politisk ledning och det största ansvaret för detta faller tillbaka på dess ordförande, Anders Samuelsson.

Samuelsson själv har suddat ut gränsen mellan vad politiken ska syssla med och vad tjänstemännen ansvarar för. Detta leder till ett allt otydligare ledarskap i form av osäkerhet och lägre effektivitet. Felaktigheter och ”löften” som lämnas av Samuelsson ska senare rättas till genom att ändra i rådande detaljplaner. Tvister uppkommer helt i onödan pga. Samuelssons sätt att verka i nämnden och detta måste upphöra genom att ledamöterna i kommunfullmäktige tar sitt ansvar.

Det enda riktiga måste vara att den nya oppositionen i form av Moderaterna och Kristdemokraterna lägger fram en motkandidat med bra kompetens att leda Stadsbyggnadsnämnden de kommande fyra åren. Presenterar (M) och/eller (KD) en motkandidat, innebär detta en sluten omröstning och då kan alla rösta efter sunt förnuft och ansvarstagande istället för att lamslaget släppa fram Anders Samuelsson för ytterligare en mandatperiod. Stadsbyggnad behöver ett tydligt ledarskap och politiken måste ta tillbaka makten från tjänstemännen så att politiskt fattade beslut genomförs och att alla vet vad som gäller. Det kan inte vara meningen att vi ska fortsatt få uppleva än mer destruktivitet i vår infrastruktur, vårt bostadsbyggande och i hela vårt offentliga rum som alla ska trivas och fungera i.

Rösta rätt, rösta bort Samuelsson från Stadsbyggnadsnämnden!

Kommundemokraterna

Ola Helt

Anders Jörgensson